KWF-afdeling Nijmegen
KWF Nijmegen geeft lokaal invulling aan de missie van KWF Kankerbestijding. Dit doen we op vrijwillige basis. Samen met bestuur, collectanten, wijkhoofden, partners en alle andere vrijwilligers.

Wij hebben de afgelopen 60 jaar grote vooruitgang geboekt. Inmiddels overleven zestig van de honderd patiënten de eerste vijf jaar. In 1949 waren dat er slechts vijfentwintig. Ook zijn de behandelingen van veel kankersoorten voor de patiënt minder belastend geworden. Wij zijn er van overtuigd dat we nog veel meer winst voor het leven kunnen boeken.

Hoe doen we dat?
Onze rol is die van een verbindend leider.
Sinds de oprichting gaan we voorop in kankerbestrijding. We zoeken altijd naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Daarom steunen we baanbrekend onderzoek. We maken we ons hard om medicijnen en therapieën sneller voor patiënten beschikbaar te krijgen. Ook doen we aan voorlichting en preventie.

We zijn verbindend, we brengen samen. Vele duizenden mensen zetten zich actief in voor de strijd tegen kanker. Ieder op zijn eigen manier. Als betrokken vriend of familielid van iemand met kanker, als onderzoeker, als arts of verpleegkundige, als donateur of vrijwilliger. Samen met KWF Kankerbestrijding investeren zij in het leven.

Wat heeft KWF kankerbestrijding concreet te bieden
We investeren in wetenschappelijk kankeronderzoek en in de opleiding van kankeronderzoekers. We geven betrouwbare en onafhankelijke voorlichting over de behandeling van kanker en het leven met en na kanker.
Ook op andere manieren ondersteunen we patiënten, onder andere door financiering van 25 kankerpatiënten-organisaties. We doen aan preventie, we wijzen mensen op vroege signalen en vertellen hen hoe ze gezonder kunnen leven en daarmee risico van kanker kunnen verkleinen.

Voor deze activiteiten is geld nodig. Veel geld. Daarom werven we fondsen, daarbij gesteund door vele vrijwilligers.

Daarom is onze merkmissie: Investeer in leven.

Met KWF investeer je in leven. Dat is altijd positief.Of je nu gezond bent of ziek. Zo lang er leven is, is er hoop. Zolang er leven is, is er toekomst. Het leven is het enige wapen tegen de dood. En alles wat we terugdringen aan de dood is pure winst voor het leven. Daarom investeren wij in onderzoek, voorlichting, preventie en patiëntenondersteuning. En wij investeren niet alleen, jij kan mee investeren door goed voor jezelf te zorgen en bewust te leven, je in te zetten als vrijwilliger, een actie op te zetten, of door donateur te worden. Met KWF investeer je in leven.